norska

Nettoverdien av Aker Horizons investeringer (NAV) endte på 15,9 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 12,8 milliarder kroner ved børsnoteringen, ifølge en kvartalsoppdatering. Aker Horizons er Kjell Inge Røkke og Akers grønne investeringsselskap. Det ble børsnotert på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth i begynnelsen av februar, og siden har fornybaraksjen falt markant. Tirsdag morgen fremgår det at Aker Horizons har startet opp prosessen med å bli flyttet til hovedlisten på Børsen. Det er ventet at flyttingen vil skje i løpet av andre kvartal. Samtidig opplyser selskapet at det har økt den rullerende kredittfasiliteten sin til 400 millioner euro, eller fire milliarder kroner, opp fra tidligere 170 millioner euro. Lånefasiliteten kommer med en opsjon om å øke rammen med nye 100 millioner euro, fremgår det. Selskapets likviditetsreserver er per utgangen av første kvartal på 9,3 milliarder kroner. Markedsverdien til Aker Horizons er på 17,5 milliarder kroner per børsslutt mandag.

svenska

Nettovärdet av Aker Horizons investeringar (NAV) uppgick till 15,9 miljarder norska kronor under första kvartalet, upp från 12,8 miljarder norska kronor vid börsnoteringen, enligt en kvartalsuppdatering. Aker Horizons är Kjell Inge Røkke och Akers gröna investeringsbolag. Det noterades på Oslo Börs marknadsplats Euronext Growth i början av februari och sedan dess har den förnybara andelen sjunkit kraftigt. På tisdag morgon verkar det som om Aker Horizons har börjat flytta till huvudlistan på börsen. Det förväntas att flytten kommer att ske under andra kvartalet. Samtidigt uppger företaget att det har ökat sin revolverande kreditfacilitet till 400 miljoner euro, eller fyra miljarder kronor, jämfört med de tidigare 170 miljoner euro. Lånefaciliteten kommer med en möjlighet att höja gränsen med nya 100 miljoner euro, verkar det. Bolagets likviditetsreserver uppgick vid slutet av första kvartalet till 9,3 miljarder norska kronor. Marknadsvärdet för Aker Horizons är 17,5 miljarder norska kronor vid handelns utgång på måndag.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)