norska

Du får svingbart spjeld - men du må svinga det sjøl, som Bjørn Eidsvåg aldri riktig sang. Displayet på selve enheten er ikke spesielt detaljert, og peker rett opp. Men du ser alt du trenger på fjernkontrollen. Jula-modellen bråker litt mer enn de snilleste, men det er en nokså jevn motordur kamuflert bak vindsus - en type lyd som lett drukner i hverdagen og ikke er fullt så irriterende som verstingene. En god maskin som gjør en god jobb til forholdsvis lite penger her, altså. OBS: Jula har satt opp prisen på denne fra 2000 kroner da vi testet den, til 3000 kroner nå.

svenska

Du får en vriddämpare – men du måste svänga den själv, som Bjørn Eidsvåg aldrig riktigt sjöng. Displayen på själva enheten är inte särskilt detaljerad, och pekar rakt upp. Men du ser allt du behöver på fjärrkontrollen. Julmodellen låter lite mer än de snällaste, men det är en ganska jämn motordörr kamouflerad bakom vindbrus – en typ av ljud som lätt drunknar i vardagen och inte är riktigt lika störande som de värsta. En bra maskin som gör ett bra jobb för relativt lite pengar här, alltså. OBS: Jula har höjt priset på denna från 2000 kronor när vi testade den, till 3000 kronor nu.

Oversatt.se | Hur använder jag den norska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)