norska

Kjære Apollo kunde. Oslo, 4.september 2020 Vi viser til din reise med bestillingsnummer 32122384 og vil informere om følgende: Utenriksdepartementet oppdaterte 12. august 2020 sitt reiseråd, der også Hellas er inkludert i listen over «røde» land. Reiserådet for Hellas gjelder altså fremdeles og da vi instiller reiser fortløpende 14 dager fram i tid, berører dette derfor din reise med avreise 20. september 2020. Som en følge av dette, ser vi oss dessverre nødt til å innstille våre reiser til Hellas. Reiserådet oppdateres min. hver 14. dag, og vi innstiller derfor reisene fortløpende i 14 dager fremover. Dette berører din reise som derfor er innstilt. Ønsker du å endre til en annen av våre reiser, kan du gjøre dette uten endringsgebyr. Du betaler den aktuelle prisen for den nye reisen, men får en ombookingsrabatt på kr 500,- pr. person. Som et alternativ tilbyr vi et gavekort på beløpet du har innbetalt, og i tillegg øker vi verdien med 10%. Gavekortet er gyldig i 2 år fra utstedelsesdato. Ønsker du å endre reisen eller få et gavekort, må du kontakte oss innen 9. september, på tlf. 21 01 75 40, eller e-post: apollo@apollo.no. Har vi ikke hørt fra deg innen denne fristen, vil reisen bli kansellert, og det innbetalte beløpet bli refundert automatisk til det kortet du har betalt reisen med. Har du betalt i bank med kid-nummer, må du kontakte oss med hvilket kontonummer du ønsker at beløpet skal refunderes til. Vi beklager at reisen er innstilt, men håper å se deg på en ny reise med Apollo om ikke altfor lenge. Med vennlig hilsen Apollo Reiser Operation

svenska

Kära Apollo-kund. Oslo 4 september 2020 Vi hänvisar till din resa med beställningsnummer 32122384 och kommer att informera om följande: Utrikesministeriet uppdaterade sin reseråd den 12 augusti 2020, som också inkluderar Grekland i listan över "röda" länder. Reserådet för Grekland gäller därför fortfarande och eftersom vi avbryter resor kontinuerligt 14 dagar i förväg, påverkar detta därför din resa med avgång den 20 september 2020. Som ett resultat måste vi tyvärr avbryta våra resor till Grekland. Reserådet är uppdaterat min. var 14: e dag, och därför avbryter vi resorna kontinuerligt de kommande 14 dagarna. Detta påverkar din resa som därför avbryts. Om du vill byta till en annan av våra resor kan du göra det utan ändringsavgift. Du betalar det aktuella priset för den nya resan, men får en ombokningsrabatt på NOK 500, - pr. person. Som ett alternativ erbjuder vi ett presentkort för det belopp du har betalat in och dessutom höjer vi värdet med 10%. Presentkortet gäller i två år från utfärdandedatumet. Om du vill ändra resan eller få ett presentkort måste du kontakta oss senast 9 september, på tel. 21 01 75 40, eller e-post: apollo@apollo.no.Om vi ​​inte har hört från dig inom denna tidsfrist kommer resan att annulleras och det betalade beloppet återbetalas automatiskt till kortet du betalade för resan med. Om du har betalat i en bank med ett barnnummer måste du kontakta oss med det kontonummer du vill att beloppet ska återbetalas till. Vi beklagar att resan har avbrutits, men hoppas att vi ses på en ny resa med Apollo inom en inte så avlägsen framtid. Med vänliga hälsningar Apollo Reiser Drift

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)