norska

Varsel om skjønnfastsettn opg tillegsskatt. Vi kan per 07.09.2+029 ikke se å ha mottatt skattemelding og næringsoppgave med vedlegg for 2019. Manglende innlevering av skattemeldingen vil medføre at inntekt og formue blir fastsatt ved dkjønn, jf. skatteforvaltningsloven § 12-2.

svenska

Meddelande om utrymme för skönsmässig bedömning av ytterligare skatt. Från och med 07.09.2 + 029 kan vi inte se att vi har fått en skattedeklaration och en företagsredovisning med bilagor för 2019. Underlåtenhet att lämna in skattedeklarationen kommer att leda till att inkomst och förmögenhet bestäms efter kön, se skatteförvaltningslagen § 12-2.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)