norska

Case 2: En kvinne trenger en blodoverforing. Hennes blodtype viser seg a vrere A Rh -negativ, genotype rr. a) Gj0r rede for valg av blod til denne kvinnen. b) Hvorfor gj0res pretransfusjonstest? c) Hvilke feilkilder har denne analysen? d) Gj0r rede for hensikt med screening for disse gruppene: • gravide • blodgivere • blodmottakere e) Hvorfor er det oftest anti -D vi finner ved screening? f) En gravid kvinne viser seg a ha anti D. Forklar mulige arsaker til dette.

svenska

Fall 2: En kvinna behöver blodtransfusion. Hennes blodgrupp visar sig vara ett A Rh-negativt, genotyprör. a) Förklara valet av blod för denna kvinna. b) Varför utförs test före transfusion? c) Vilka felkällor har denna analys? d) Förklara syftet med screening för dessa grupper: • gravid • blodgivare • blodmottagare e) Varför är det oftast anti-D vi hittar vid screening? f) En gravid kvinna visar sig ha anti D. Förklara möjliga orsaker till detta.

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)