norska

a) A Rh-neg, 0Rh-neg b) forklar grunnen til a utfore folgende tester for man transfundere pasienter:AB0, Rh, antistoffscreening, forlik. c) Feilkilder i alle ovennevnte analyser d) Gravide: For a oppdage irregulrere blodtype antistoff som kan skade bamet Blodgivere: For a oppdage om de har irregulrere blodtypeantistoff som kan skade de mottakere som har motsvarende antigener. Blodmottakere: for a oppdage om dem har irregulrere blodtypeantistoff slik at man unngar de motsvarende antigener hos mulig blodgivere nar man sette opp blod til disse psientene. e) less. 192 i immunhemat. Boka f) mulig arsaker: tidligere transfusjon eller antistoff dannelse pga av graviditet med en Rh+pos foster, se s. 208

svenska

a) A Rh-neg, 0Rh-neg b) Förklara orsaken till följande tester för transfusion av patienter: AB0, Rh, antikroppsscreening, förlikning. c) Felkällor i alla ovanstående analyser d) Gravida kvinnor: För att upptäcka oregelbunden blodtypsantikropp som kan skada barnet Blodgivare: För att ta reda på om de har oregelbundna blodtypsantikroppar som kan skada dem mottagare som har motsvarande antigener. Blodmottagare: för att ta reda på om de har oregelbundna blodtypsantikroppar för att undvika motsvarande antigener i potentiella blodgivare när de sätter upp blod för dessa patienter. e) mindre. 192 i immunhemat. bok f) möjliga orsaker: tidigare transfusion eller antikroppsbildning på grund av graviditet med ett Rh + pos-foster, se s.208

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)