norska

a) arsaken til transfusjonsreaksjon kan vrere: Immunologisk: pasienten har fatt tilfort feil blodtype(her kan det vrere ogsa forveksling av pasienter7eller blodgivere), eller et antigen som han har et antistoff mot, reaksjonen kan skyldes HLA antistoff. Infeksi0s: forurenset blodprodukt toksisk: allergisk reaksjon pa tilsetningsvreske ti forksjellige blodprodukt eller av andre arsaker som GVHD(transplantat mot pasient reaksjon) b) Risikoen for transfusjonsreaksjoner kan reduseres ved a folge krav og retningslinjer til tapping av blodgivere, identifisering av pasienter, kvalitetssikring av alle prosedyrer som har med pretransfusjonstester/godkjenning og testing samt tapping av blodgivere /transfundering av pasienter. c) Analyser som man setter opp i forbindelser av transfusjonsreaksjon star pa skjema om er delt ut i klassen UTREDNING AV TRANSFUSJONSREAKSJONER. For a redegj0re for de testene so ma man forklare hvorfor ABO, Rh, antistoff screening/identifisering og forlik, settes opp pa prnver tatt pa pasienten for og etter transfusjon, samt pa prnver som er tilgjengelig fra blodposen. DAT: autoimmunt antistoff, Blodproduktet som sendes til bakteriologisk dyrking. Hver analyse knyttes da til arsak (som nevnt over immunologisk, infeksi0s etc.)

svenska

a) orsaken till transfusionsreaktionen kan vara: Immunologisk: patienten har fått fel blodtyp (här kan det också vara förvirring hos patienter7 eller blodgivare), eller ett antigen mot vilket han har en antikropp, reaktionen kan bero på HLA-antikropp. Infektion: förorenad blodprodukt giftig: allergisk reaktion mot tillsatsvätska till olika blodprodukter eller av andra skäl såsom GVHD (transplantation mot patientreaktion) b) Risken för transfusionsreaktioner kan minskas genom att följa krav och riktlinjer för donering av blod, identifiering av patienter, kvalitetssäkring av alla procedurer som involverar test / godkännande före transfusion och testning och donation / donation av patienter. c) Analyser som ställs upp i samband med transfusionsreaktioner finns på en blankett som distribueras i klassen Undersökning av transfusionsreaktioner. För att förklara dessa tester måste man förklara varför ABO, Rh, antikroppsscreening / identifiering och försoning ställs in på prover som tagits från patienten före och efter transfusion, samt på prover som finns tillgängliga från blodpåsen. DAT: autoimmun antikropp, blodprodukten skickas för bakteriologisk odling. Varje analys kopplas sedan till orsaken (som nämnts ovan immunologiskt, smittsamt etc.)

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)