norska

Spørsmål innen transfusjonsmedisin, 3. bio 1. Hva er forskjellen på direkte og indirekte Coombs test? 2. Ved hvilke problemstillinger benyttes hver av disse testene? 3. Hva er sensibiliserte celler? 4. Hvordan sikrer en seg mot smitteoverføring via blodprodukter? 5. Hva betyr begrepet ”type and screen”? 6. Gjør rede for forekomsten av anti A1 7. Hva er H-substans? 8. Hva er Du eller Dsvak? 9. Hvor stor prosent av det norske folk er Kell positive? 10. Hvilken betydning har Kidd-antistoffet i transfusjons-sammenheng? 11. Hvis en mor har anti E og anti lille c. Hvilken genotype velger du til barnet? 12. Hva er hensikten med å ta med kontroller ved ABO og Rh-typing? 13. Hva er Coombs reagens? 14. Hva er forskjellen på agglutinasjon og presipitasjon? 15. Hva er pengeruller? 16. Hvis man danner anti E, hvilke mulige genotyper kan da få? 17. Hvilken betydning har Lewisantistoff i transfusjonssammenheng? 18. Hva er trombocyttkonsentrat?

svenska

Frågor inom transfusionsmedicin, 3: e bio 1. Vad är skillnaden mellan det direkta och indirekta Coombs-testet? 2. För vilka problem används vart och ett av dessa tester? 3. Vad är sensibiliserade celler? 4. Hur skyddar du dig mot överföring via blodprodukter? 5. Vad betyder termen "typ och skärm"? 6. Förklara förekomsten av anti A1 7. Vad är H-substans? 8. Vad är du eller Dsvak? 9. Hur stor andel av det norska folket är Kell-positiva? 10. Vad är betydelsen av Kidd-antikroppen i samband med transfusion? 11. Om en mamma har anti E och anti liten c. Vilken genotyp väljer du för barnet? 12. Vad är syftet med att inkludera kontroller i ABO- och Rh-typning? 13. Vad är Coombs reagens? 14. Vad är skillnaden mellan agglutination och nederbörd? 15. Vad är pengarrullar? 16. Om man bildar anti E, vilka möjliga genotyper kan då få? 17. Vilken är betydelsen av Lewis-antikropp i samband med transfusion? 18. Vad är trombocytkoncentrat?

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)